Врвни американски археолози заинтересирани да го истражуваат Градиште-Бислим кај село Пчиња

Проф. Флорин Курта е еден од водечките истражувачи на раниот среден век, познат по книгата „Создавањето на Словените“ (Making of …

Вевчанскиот карневал прогласен за културно добро од исклучително значење

Вевчанскиот карневал е прогласен за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење, одлучи Владата на вчерашната седница. – Со …