Заштитата на културното наследство е еден од најзначајните показатели за афирмација на културниот идентитет

Културното наследство, материјално и нематеријално, со својата разновидност и посебност е богатство на човештвото, а неговата заштита е еден од …