Училницата не е место за натпревар, туку е дом во кој секое дете се труди денес да биде подобро од вчера

Кога секој наставник би ја гледал паралелката како едно големо, прекрасно семејство, би имале многу подобро образование и посреќни деца …