Куклата и по неа

Изостанувањето на куклата од театарот значи изоставување на креативниот чин кој недвојбено се огледа преку совладаната вештина да се гради …

Оди најди им го крајот

Пишува: Трајче Кацаров Не можам, а да не се сетам на годините кога во народните театри ширум нашата „страдалница“ се …

За Толковниот речник

Пишува: д-р Симона Груевска – Маџоска Толковен речник претставува еднојазичен речник во кој се толкуваат значењата на зборовите на еден …