Усогласување на платите еднаш годишно – бара Синдикатот на самостојните јавни научни установи

Усогласување на платите еднаш годишно со одреден процент од просечната исплатена месечна бруто плата по вработен во земјава, обезбедување континуирано …