Здружение на граѓани УМНО

Образованието, науката и културата се столбови на секое општество. Визијата на Здружението на граѓани за промоција и унапредување на културата, …

Поддржи го УМНО.мк

УМНО е самостојна, независна платформа која го издава интернет порталот umno.mk. Нашата цел е да ги промовираме вистинските вредности, да …
UmnoMk