Образованието, науката и културата се столбови на секое општество. Визијата на Здружението на граѓани за промоција и унапредување на културата, …