Мултипла склероза кај децата

„Ги запознаваме ретките болести“ е проект за запознавање на јавноста со 28 различни болести, а ја организираат Гордана Лолеска, Супер …