Ретки болести во Охридско-струшкиот Регион: Тауродонтизам

Тауродонтизам претставува ретка морфолошка аномалија на забите, пропратена со недостиг на конструкција на емајлово-цементната граница, карактеристично правоаголно проширување на пулпината …

Ретки болести во Охридско-струшкиот Регион: Ноќно слепило

Ретинитис пигментоза или пигментна ретинопатија пигментоза претставува голема група наследни болести поврзани со проблеми со видот кои предизвикуваат прогресивна дегенерација …