Валентин Светозарев: Секојдневно се среќавам со „ореови лушпи”. Улогата на крал многу често успешно ја играм

Ако успеат сите наши креативни енергии да воскреснат во симбиозата на убавото, публиката на „Зимска приказна“ ја очекува несекојдневно пријатно …
UmnoMk