Согласноста злато вреди

Не секоја согласност треба да биде платена, но ако не ја гледате личната или општествената корист од потписот, тогаш не …
UmnoMk