Умно да еволуираме

Уметност, наука, образование… Авантура која ја нарековме Умно.мк. Акронимот произлезе од областите кои сметаме дека треба да бидат начела, темел …
UmnoMk