Нашиот придонес за проектот Othernity е со наслов MO·NU·MENTS со фокус на трафостаницата на улица „Доб“ – инфраструктурен објект во …