Печатената книга не може да се замени – тоа е звукот на вртењето на страницата, мирисот на стара книга земена …