Современата стварност е визуелна и медиумски посредувана стварност. Уметноста е едно од можеби последните места каде опстојува вистината, вели Емил …