Македонското научно здружение за аутизам и годинава ќе се приклучи во онлајн-кампањата заедно со „Аутизам Европа“, што се спроведува ширум Европа …