До 50 отсто публика во затворени простории дозволи Владата на претстави и изведби во театри, киносали, Филхармонија и други настани …