Дела од македонски автори на изложбата „Реализирајте! Спротивставете се!…“ во Љубљана

Изложбата „Реализирајте! Спротивставете се! Реагирајте! Перформанс и политика во 1990-те во пост-југословенскиот контекст“ на кураторките Ивана Васева и Биљана Тануровска–Ќулавковски …