Да се пишува за филм одзема многу време, многу истражување и копање во личните чувства за овие нешта, па затоа …