Првите релјефни примероци ги пронашле локални жители кои имале свои лозја на Виничкото кале, во шеесеттите години на минатиот век …