Шведска е земја во која тимската работа, тимските одлуки се клучни. Сечие мислење е еднакво важно и земено во предвид, …