За секои 10 килограми отпад Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе донира по едно дрво што ќе бидe засадено …