Трајче Павлов е артистот што ја илустрираше Сликовницата на Халки – проект на Фестивалот за литература и илустрација за деца …