Магистрираше во Скопје, а докторираше во Белград. Во Македонија 10 години нема професор по современа уметност

Д-р Ана Франговска зборува за состојбите на Институтот за историја на уметност со археологија при Филозофскиот факултет во Скопје, каде …

Институтот за историја на уметност и археологија на респиратор – за 5 години ќе остане само со тројца професори

Наставната дејност во овој момент се одвива на мускули, а за пет години ќе биде невозможна, објаснуваат од најстариот факултет …