Обид за оживување на Билазора – промоција на монографијата „Пајонија“ во срцето нa локалитетот

Со градоначалникот разговаравме за да се обезбеди потребната документација, за да можеме подоцна да аплицираме и до други фондации, институции …