Документарните музички филмови за Кирил Џајковски „Современа музика за современото доба“ на Ненад Георгиевски и The Hip во режија на …