Ученици со оштетен слух и говор создадоа вибер-стикери со македонскиот знаковен јазик и текст

Учениците од државниот центар „Партенија Зографски“ од Скопје создадоа стикери на апликацијата „Вибер“ кои се комбинација од македонски знаковен јазик …