Преку ден бевме наставници, навечер – ученици. Сите научивме да го цениме животот повеќе, а тоа е најважната лекција!

Наставниците и родителите, а особено учениците, вложија максимални напори да ги совладаат содржините предвидени со скратените програми. Ни недостигаа часови …