Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје вчера ги додели наградите за најдобрите студенти во академските 2018/2019 и 2019/2020 година. …