Цела година работев навистина напорно за да ги постигнам највисоките резултати и многумина од моите професори го искажаа нивното признание …