Лабораторијата за социјални иновации „СмартАп“ во партнерство со Унијата на македонски професионални асоцијации во креативните индустрии – УМПАКИ распишува повик …