Сè што е потребно се акрилни бои, алатки за точки, некаква подлога за точкање и секако да се научат основите …