Кралското монетоковање на Пајонците е темата на второт едукативно видео од  Нумизматичката збирка на Народната банка „По асимилацијата на јужните …