„Аудиција сега!“ е иницијативата што од вчера ја покренаа дипломирани невработени театарски работници од Македонија, во чест на Светскиот ден …