За подготовка за тест, на учениците им се даваат печатени материјали од учебниците или скрипти за да може ученикот да …