46 приватни танцови клуба од земјава бараат финансиска поддршка од Владата за претрпените штети од минатата година, поради Ковид-19. Тие, …