„Сите промени во образованието кои се особено интензивирани во последните неколку месеци, Министерството за образование и наука ги креира преку …