Да учат за да освојат медал или да бараат пари за авиобилети? Со каков стрес се справуваат талентираните средношколци

Во моментот 28 ученици и 12 водачи на олимписките тимови тапкаат во неизвеснист дали ќе заминат на некој од светските …