Конкурс за студентска резиденција за книжевен превод „Вавилон – Нова генерација“ во Радожда

Делегацијата на Европската Унија заедно со Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ од Скопје објавија конкурс за награда за најдобар студентски превод …

Студентите од ранливите категории имаат потреба од тутори – истражување на Институтот за педагогија

Научно-истражувачкиот проект беше реализиран во 2022 година, а целта беше да ја детектира моменталната состојба во поглед на поседувањето на …