Тања Бајрактарова-Веда за образованието во Шведска: Моите деца ретко учат од учебници дома, наставни ресурси има во изобилство

За подготовка за тест, на учениците им се даваат печатени материјали од учебниците или скрипти за да може ученикот да …