Меѓународен балкански универзитет – можност за младите од различни култури да учат во современи услови

Меѓународниот балкански универзитет (International Balkan University) е место каде што се среќаваат многу култури. Студенти од повеќе од 20 земји, …