До 22 април трае рокот за пријавување на десетдневната студиска посета „Пристапи во управувањето и конзервацијата на културното наследство“ што …