Кога наставникот инспирира: Основците од „Вера Јоциќ“ направија списание. Имаат редакција како вистински медиум

Идејата беше во весникот да претставиме успешни приказни од училиштето и од нашата средина, вели наставничката по македонски јазик Милева …