Најинтересни отсекогаш ми биле авторите што живееле во туѓина, а чија филозофија била македонствувањето

Имав среќа да работам на изворната документација на блескотното поглавје во македонската литература „Македонскиот литературен кружок“ во Софија кој постоел …