Верувале или не, костимите ги изработувам јас, со помош на мајка ми. Процесот е макотрпен, бара многу проверки и премерувања …