Дигиталните медиуми ги користи на секој можен начин за да ја приближи математиката до учениците во време на пандемијата од …