Изложба на фотографии на Џон Илија Апелгрен: Во моментот кога замреа микрофоните, силно ми зазвучи тишината

Во моментот кога замреа микрофоните, силно ми зазвучи тишината во животот на „забранетите“, а фотографијата ми се виде како најсоодветна …