За Толковниот речник

Пишува: д-р Симона Груевска – Маџоска Толковен речник претставува еднојазичен речник во кој се толкуваат значењата на зборовите на еден …