Училиштето за танци „Еурека“ кое веќе 20 години успешно едуцира и воспитува повеќе од 200 деца и млади годишно, не …