Знам дека никој не ги сака маските, но сметам дека во оваа фаза не треба да се тргнат од училница, …