Македонија и Босна и Херцеговина ќе соработуваат на полето на филмот

Зајакнување на меѓуинституционалните односи и приближување на кинематографијата, создавање на нови можности за промовирање на кинематографиите, размена на најдобрите искуства …