Јован Ристовски, режисер: Претставата на знаковен јазик „Три“ е мал чекор што ќе отвори нови прашања

Како екипа станавме побогати луѓе учејќи уште еден јазик за комуницирање. Комуникацијата и дијалогот се многу битни на хуманистичко и …