Системот е нефункционален од самиот почеток бидејќи државата не поддржува обезбедување на услови за подготовки ниту пак обезбедува средства за …