Проф. д-р Розалина Попова Коскарова одржа работилница на тема зошто е важен филмот во наставата

Проф. д-р Розалина Попова Коскарова, професорката од Педагошки факултет и авторка на научниот труд „Застапеноста и значењето на филмот во …