Нашата омилена валута е благодарноста од луѓето – вели Борче Стаменов, основачот на #ДонирајКомпјутер Не велам дека јас сум имал …